CRESC-INTEL

Proiectul Transfer de cunoștințe privind creșterea eficienței energetice și sisteme inteligente de putere – CRESC-INTEL, pentru care Smartech Automation SRL este partener cu Universitatea Dunărea de Jos Galați în vederea realizării și implementării acestuia, este dezvoltat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) în sprijinul Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor, Parteneriate pentru Transfer de Cunoștințe.

Data de începere a proiectului: 01.09.2016.

Perioada de implementare: 60 luni.

Proiectul face parte din Programul cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională Investiții pentru viitorul dumneavoastră”Proiectul are drept scop transferul de cunoștințe și expertiză în domeniul de specializare inteligentă: Energie, sub-domeniul „Creșterea eficienței energetice la generare, transport și distribuție și la consumator”.

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea transferului de cunoștințe tehnologice și personal cu competențe CDI între Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și întreprinderi care dezvoltă afaceri în domeniul energiei electrice cu rezultate cerute de piață. Proiectul vizează constituirea de parteneriate între Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și întreprinderile interesate să obțină cunoștințe, inclusiv abilități și competențe privind creșterea eficienței energetice și sisteme inteligente de putere în vederea obținerii unei soluții competitive, tehnice și economice, pentru un sistem inteligent de tip Filtru Activ de Putere (FAP).

În vederea asigurării condițiilor necesare interacțiunii Universității cu mediul de afaceri, proiectul propus urmărește realizarea următoarelor obiective specifice și rezultate:

Obiectiv specific 1: Realizarea transferului de cunoștințe privind creșterea eficienței energetice și sisteme inteligente de putere între Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și întreprinderi interesate, realizate prin asistență directă, organizarea de evenimente tematice și organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile interesate.

Obiectiv specific 2: Stimularea accesului întreprinderilor interesate la facilitățile, instalațiile și echipamentele Universității în vederea realizării de analize, testări și experimente pentru dezvoltarea prototipului industrial – Filtru Activ de Putere (FAP).

Obiectiv specific 3: Derularea activităților de cercetare industrială și dezvoltare experimentală realizate de Universitate în colaborare efectivă cu un număr de 4 întreprinderi în vederea dezvoltării unei soluții competitive, tehnice și economice, pentru un sistem inteligent de putere respectiv un Filtru Activ de Putere (FAP).

Prin obiectivele sale proiectul « Transfer de cunoștințe privind creșterea eficienței energetice și sisteme inteligente de putere », se încadrează în obiectivul Axei Prioritare 1, obiectiv specific 1.4 OS1.4 – Creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI între mediul public de cercetare și cel privat al P.O.C.

Rezultatele activităților de cercetare din cadrul proiectului vor fi transferate în activitatea întreprinderilor, dezvoltând capacitatea de inovare a acestora prin dezvoltarea unei soluții competitive, tehnice și economice, pentru un sistem inteligent de putere respectiv un Filtru Activ de Putere (FAP).

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.